Leer lees speel-speel! (Reeks van 9)

Lomé Louw

‘n Mens moet leer lees, sodat jy kan lees om te leer.

Daar is sekere vaardighede wat ‘n kleuter moet bemeester om te kan lees.  Ek verwys graag na hierdie vaardighede as speletjies om jou kleuter gereed te kry vir lees.

Vaardigheid 2: Visuele voorgrond/agtergrond onderskeiding:

Dit is die vermoë van die oë om voorwerpe op die voorgrond en agtergrond waar te neem en van mekaar te onderskei. Indien ‘n kleuter hiermee sukkel, sal hy later jare sukkel om ‘n spesifieke woord op ‘n bladsy te soek of naslaanwerk in bv ‘n woordeboek te doen.

Speletjie:

Wat sien jy alles in die prentjie?

Vra die kleuter om een voorwerp wat hy/sy genoem het, in te kleur.

Die kleuter moet die vermoë hê om die voorwerp wat nie gevra is nie op die “agtergrond” te sit en die voorwerp wat gevra is, in geheel in te kleur.

Contact

SAVF FAMNET,
41 Hospital Street, Arcadia, 0083
PO BOX 40526, Arcadia, 0007
012 325 3920
erheeder@savf.co.za
084 383 9417

Join us here

Upcoming events

No upcoming events.

Stay up to date

Enter your email address to receive notification of news and relevant updates.