Archive for the Stories Category

Ons moet weer kies

Ons moet weer kies

Deur Amanda van België Die dun beentjies op blink hakke en knalpiek-hoed kom uitgewals met, “I voted DP and I’m not ashamed of it! And who did you vote for, Dearie?” Op my antwoord sê sy dis goed, want hulle vorm ’n koalisie. Die sekuriteitswag by die

Read more

We have to choose again

We have to choose again

By Amanda of Belgium The thin legs on shiny heels and a shocking pink hat comes waltzing out with “I voted DP and I’m not ashamed of it! And who did you vote for, Dearie?” Hearing my answer, she says it is good, because they form a

Read more

Wat is Kunsterapie?

Wat is Kunsterapie?

Amanda Marais Hoekom is dit juis so doeltreffend met kinders? Om vertroue te bewerkstellig en die kind te bemagtig om die risiko te neem om sy/haar vrese in die gesig te kyk, is dit nodig om maniere om op ‘n betekenisvolle wyse te kommunikeer, te soek. Die

Read more

What is Art therapy?

What is Art therapy?

Amanda Marais Why is it so effective, especially with children? To establish trust and to empower the child to take the risk of facing his/her fears, it is necessary to seek ways of communicating in a meaningful way. The hardest part of therapeutic work with children are

Read more

The Pot of Porridge

The Pot of Porridge

by Amanda from Belgium One day Rika said to a young couple facing financial struggles and expecting their first born” “With each baby comes a pot of porridge.” And we still eat from that pot, which has since grown to two! And we still have enough porridge.

Read more

Masker Virus

Masker Virus

Masker-virus Ilze Croucamp Op 15 Maart 2020 kondig ons president aan dat ons land in Lockdown gaan. Vir so ‘n bietjie meer as ‘n maand vooraf, raak ons deur sosiale media al hoe meer bewus van hierdie Corona Virus en later algemeen bekend as Covid-19. Die masker-virus.

Read more

Was jou hande skoon

Was jou hande skoon

Was jou hande skoon, Sodat die Corona virus nie op jou kom woon! Lomé Louw Illustrasie: Helena van der Nest Lielie en haar familie is baie gehoorsaam.  Hulle het na President Cyril Ramaphosa geluister en tydens die grendeltyd nêrens heen gegaan nie.  Vandag moet sy saam met

Read more

In awe while getting closer

Kedi Bashir At first when Lockdown started and I had to work from home, I was stressed, because I wondered how I will complete my work. At home I have to do my everyday chores plus my sons, especially the little one does not want anyone else

Read more

In verwondering terwyl ons naby kom

Kedi Bashir Aan die begin, toe die inperking begin het, en ek tuis moes werk, het ek gewonder hoe ek my werk sou klaarkry. Ek was gespanne, want ek het gewonder hoe ek my take elke dag sou baasraak, plus my seuns, veral die kleintjie, wil niemand

Read more

Lockdown – a time to hope

Lockdown – a time to hope Erna Rheeder When Lockdown was announced, my son said: “Now we need to give hope.” It was hard to do that in a time when contact with people was drastically minimized. And yet, the plans and ideas came and amidst complaints

Read more

Contact

SAVF FAMNET,
41 Hospital Street, Arcadia, 0083
PO BOX 40526, Arcadia, 0007
012 325 3920
erheeder@savf.co.za
084 383 9417

Join us here

Upcoming events

No upcoming events.

Stay up to date

Enter your email address to receive notification of news and relevant updates.