Wat is Kunsterapie?

Amanda Marais

Hoekom is dit juis so doeltreffend met kinders?

Om vertroue te bewerkstellig en die kind te bemagtig om die risiko te neem om sy/haar vrese in die gesig te kyk, is dit nodig om maniere om op ‘n betekenisvolle wyse te kommunikeer, te soek. Die moeilikste deel van terapeutiese werk met kinders is die tye wanneer die kind nie met iets riskant gekommunikeer het nie, maar dan bereid is om daardie inligting te konfronteer.

Kunsterapie bevorder emosionele uitdrukking, dit bewerkstellig meer begrip en insig en help om oplossings vir probleme te vind.

Die hoofdoel van die kunsberader is om ‘n kind/kliënt te help om met empatie, professionalisme, goeie kommunikasie en insigte, hulle na genesing te lei.

Die ideale omstandighede vir terapie om kreatiwiteit en genesing te bevorder, is in ‘n ateljee met kunsmateriale en toerusting wat die kliënt toelaat om kuns te gebruik, sodat self-uitdrukking in ‘n veilige atmosfeer kan plaasvind. Die kunsberader fasiliteer die gebruik van kuns in die genesingsproses.

Kunsterapie is ‘n natuurlike keuse vir kinders en ideaal vir jeugdiges wat ongemaklik kan voel as hulle direk ondervra word. Wanneer die kind sy of haar kunswerk maak, is daar gulde geleentheid vir die terapeut om waar te neem en om te leer wat haar of sy persoonlike manier is om die ondervindings te hanteer.

Die kreatiewe proses verminder stres, angstigheid en vrees en dien as simboliese taal om kommunikasie te bewerkstellig. Die fasiliteerder gee so min as moontlik instruksies, sodat die kind sy of haar gevoelens vrylik deur die kreatiewe proses kan uitdruk. Emosies wat in die onderbewussyn weggesteek is, sal vrygelaat word deur die oefeninge binne hierdie veilige omgewing te doen.

‘n Verhouding gebaseer op vertroue, sal sessie vir sessie ontwikkel om die kind te bemagtig om hom/haarself te vind en ook hoop in elke ongelukkige situasie te gee.

Pablo Picasso het gesê: ”Alles kan nie gesê word nie, maar alles kan geskilder word.”

Oorspronklik in Ek en my Kind, Herfs 2019 gepubliseer

Contact

SAVF FAMNET,
41 Hospital Street, Arcadia, 0083
PO BOX 40526, Arcadia, 0007
012 325 3920
erheeder@savf.co.za
084 383 9417

Join us here

Upcoming events

No upcoming events.

Stay up to date

Enter your email address to receive notification of news and relevant updates.